|EN 400-663-8260

6-EVF-100

编辑器支持自定义啦,赶快去内容模型》产品模型》字段管理》编辑器里面看看吧 如需更多字段,请大家自己在字段管理处自行添加吧。

技术特点

特别为轻型电动车、电动滑板车、电动三轮车、电动汽车、高尔夫球车、环卫车辆使用的,适用高功率深放电频繁使用的密封铅酸蓄电池。

技术特征:

采用优质的合金板栅和独特的极板配方,精细而完善的加工工艺,电池具有容量大、自放电率小、循环使用寿命长特点。安全的密封结构,后期使用无需加酸加水维护、不漏酸、不排酸雾,环保无污染。

产品规格系列


Model Voltage(V) Capacity(AH) Weight(KG) Terminal Size (mm)
Length Width Height

6-DZM-10

12

10

3.8

F2

151

98

101

6-DZM-12

12

12

4.2

F2

151

98

101

6-DZM-20

12

20

6.5

F18

181

77

170

6-DZM-33

12

33

11.3

F14/L16

195

130

180

6-EVF-32

12

30

9.8

F10

267

77.5

171

6-EVF-38

12

38

12.1

F10

221

106

171

6-EVF-40

12

40

11.5

F12

194

131

169

6-EVF-45

12

45

12.5

F12

223

120

174

6-EVF-50

12

50

15.8

F12

206

166

160

6-EVF-55

12

55

18.5

F12/L20

229

138

235

6-EVF-60

12

60

20.5


F12/L20

260

169

235

6-EVF-65

12

65

19.4

F12

223

175

175

6-EVF-70

12

70

24.5

F12/L20

260

169

235

6-EVF-90

12

90

31.0

F12/L20

306.5

168.5

235

6-EVF100

12

100

35.0

F12/L20

328

172

222

6-EVF-120

12

120

41.5

F12/L20

407

177

225

6-EVF-135

12

135

43.0

F12/L20

340

173

285

6-EVF-150

12

150

51.0

F12/L20

483

170

240

3-EVF-200

6

200

35.0

F12

260

180

278